Εγκαταστάσεις Αερισμού

Εγκατάσταση Αερισμού: είναι εκείνη που εξασφαλίζει την απόρριψη του μολυσμένου αέρα και την προσαγωγή φρέσκου νωπού αέρα με μηχανικό τρόπο. Τη συναντάμε κυρίως σε καταστήματα, εστιατόρια, αίθουσες εκδηλώσεων.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ Εγκαταστάσεις που αφορούν όλους τους γνωστούς τύπους Εξαερισμού – Αερισμού:

Απλά συστήματα κεντρικού εξαερισμού – αερισμού τα οποία περιλαμβάνουν φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες (fan section) απαγωγής του εσωτερικού αέρα και προσαγωγής νωπού εξωτερικού αέρα μέσω μεταλλικών αεραγωγών (κανάλια) και στομίων (περσίδες) απαγωγής και προσαγωγής αέρα.

Τέτοιου τύπου εγκαταστάσεις εφαρμόζονται σε χώρους χωρίς ειδικές απαιτήσεις, πέραν της απαίτησης για μια απλή ανανέωση του αέρα. Βρίσκουν εφαρμογή συνήθως σε βιομηχανικούς ή βιοτεχνικούς χώρους και γενικές αποθήκες χωρίς ιδιαίτερη παραγωγή ρύπων και στους οποίους δεν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις για την καθαρότητα και την θερμοκρασία του προσαγόμενου αέρα αερισμού. 

Συχνά εφαρμόζονται και σε χώρους συνάθροισης κοινού και μαζικής εστίασης (καφετέριες, εστιατόρια, καφενεία, μπαρ, ταβέρνες, κέντρα διασκέδασης, ψητοπωλεία κ.λ.π) καθώς και σε χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων.

Τα συστήματα κεντρικού εξαερισμού – αερισμού με φιλτράρισμα του αέρα περιλαμβάνουν φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες (fan section) απαγωγής του εσωτερικού αέρα και προσαγωγής νωπού εξωτερικού αέρα, μονάδες φίλτρων για το φιλτράρισμα είτε του προσαγόμενου νωπού αέρα είτε και του απαγόμενου από τον εσωτερικό χώρο αέρα, μεταλλικούς αεραγωγούς (κανάλια) και στόμια απαγωγής και προσαγωγής αέρα καθώς και διάφορα χειριστήρια ή αισθητήρες ρύπανσης για τον έλεγχο της λειτουργίας της εγκατάστασης.

Τέτοιου τύπου εγκαταστάσεις εφαρμόζονται σε χώρους με ειδικές απαιτήσεις είτε για την καθαρότητα του προσαγόμενου νωπού αέρα είτε για την συγκράτηση τυχόν επικίνδυνων για το περιβάλλον ρύπων του εσωτερικού αέρα.

Εγκαταστάσεις συστημάτων κεντρικού εξαερισμού – αερισμού με πλήρη διαχείριση και επεξεργασία του αέρα ανάλογα με τις απαιτήσεις που προκύπτουν στην εκάστοτε εγκατάσταση (θέρμανση , κλιματισμός, πρόψυξη ή προθέρμανση, free cooling, εναλλαγή θερμότητας προσαγόμενου – απαγόμενου αέρα, ύγρανση ή αφύγρανση, φιλτράρισμα κ.λ.π ).

Πρόκειται για ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις εξαερισμού – αερισμού που συνήθως είναι τμήμα μιας κεντρικής εγκατάστασης κλιματισμού ενός κτιρίου και αποτελούνται από κεντρικές κλιματιστικές μονάδες διαχείρισης αέρα (air handling unit), δίκτυα αεραγωγών προσαγωγής, αέρα, απαγωγής αέρα, επιστροφής αέρα και απόρριψης αέρα καθώς και στόμια για την προσαγωγή και την απαγωγή του αέρα από τους χώρους του κτιρίου.