Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων

 

Η εταιρεία GALANOS ENERGY εξειδικεύεται στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών για την συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στελεχωμένη από δικό της εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στην συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων.

Οι εργασίες συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που πραγματοποιούνται προσδιορίζονται από το πρόγραμμα συντήρησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε κτηρίου ή βιομηχανικής εγκατάστασης.

Οι εργασίες συντήρησης έχουν ως όφελος:

  • την αποφυγή λειτουργικών προβλημάτων και
  • την εξοικονόμηση ενέργειας

Επιπλέον, η εταιρεία μας μπορεί να προσφέρει λύσεις σε υφιστάμενες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις με αυτοψία στον χώρο και την απαραίτητη μελέτη, προσφέροντας την βέλτιστη λύση ενεργειακής ή λειτουργικής αναβάθμισης του υφιστάμενου εξοπλισμού.

Υπηρεσίες Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων:

  • Εγκαταστάσεων Kλιματισμού (Κεντρικών – Ημικεντρικών μηχανημάτων και εγκαταστάσεων).
  • Εγκαταστάσεων Eπαγγελματικής ψύξης (Ψυκτικών Συγκροτημάτων και εγκαταστάσεων).
  • Εγκαταστάσεων θέρμανσης (συντήρηση λεβήτων, υδραυλικών δικτύων).
  • Εγκαταστάσεων αερισμού (μηχανημάτων και εγκαταστάσεων).
  • Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού, κίνησης, αυτοματισμού).
  • Υδραυλικών εγκαταστάσεων(εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων, αντλιοστασίων, αντλιών, πιεστικών).
  • Εγκαταστάσεων πυρόσβεσης.