Συντήρηση Εγκαταστάσεων Βιομηχανικής Ψύξης

Στις περιπτώσεις όπου απαιτούνται υψηλά ψυκτικά φορτία για τη συντήρηση μεγάλου όγκου τροφίμων ή άλλων υλικών στη βιομηχανία, υπάρχουν και ανάλογες εγκαταστάσεις οι οποίες αποτελούνται από:

  • Συμπιεστές
  • Αεροψυκτήρες
  • Συμπυκνωτές
  • Ηλεκτρονικά συστήματα χειρισμού – καταγραφής τιμών
  • Συστήματα αυτοματισμών

Για την καλή και αποδοτικότερη λειτουργία όλων των παραπάνω, η Galanos Energy ακολουθεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα τεχνικής συντήρησης με:

  • Τακτικούς ελέγχους και μετρήσεις τιμών μηχανημάτων (πίεση ελαίου, πιέσεις συμπιεστών, αμπερομετρήσεις)
  • Έλεγχο ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών πινάκων χειρισμών
  • Αφελαίωση δικτύου ψύξης

 

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ