Η Galanos Energy αναδείχθηκε ως μια αξιόπιστη τεχνική εταιρεία και διακρίνεται για την πλήρης επίτευξη των στόχων που θέτει και την υλοποίηση των έργων που αναλαμβάνει.

Η εταιρεία έχει επενδύσει στο ανθρώπινο δυναμικό, εκτιμώντας ότι είναι η κινητήριος δύναμη για μια σταθερή και επιτυχημένη πορεία της εταιρείας.

Η εταιρεία στελεχώνεται από μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων με πλούσια μελετητική και εργοταξιακή εμπειρία, πλήρως καταρτισμένους τεχνικούς και απο ικανούς εξωτερικούς συνεργάτες

Η διαρκής υποστήριξη και επιμόρφωση του προσωπικού αποτελεί σημαντική στρατηγική επιλογή και έχει στόχο τη βελτίωση των προσφερομένων υπηρεσιών σε όλους τους τομείς που δραστηριοποιείται η εταιρεία.

Βασικό μέλημα της εταιρείας αποτελεί η εξέλιξη των συνεργατών της στα εξής θέματα:

  • Καινοτόμες προηγμένες τεχνολογίες.
  • Συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας.
  • Παρακολούθηση όλων των αλλαγών της νομοθεσίας.
  • Συνέπεια, υπευθυνότητα, αποτελεσματικότητα. 
  • Εναρμονία με τις νέες Ευρωπαικές Οδηγίες. 
  • Εναρμόνιση των διαδικασιών με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO που διέπει την λειτουργία της. 
  • Προστασία προσωπικών δεδομένων των πελατών, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ 679/2016 σε όλα τα επίπεδα δομής της εταιρείας. 

Η Galanos Energy στα πλαίσια της διαρκούς της ανάπτυξης, βρίσκεται σε συνεχή αναζήτηση ικανών ανθρώπων με σκοπό την στελέχωση των τμημάτων της.

Αποστολή βιογραφικών σας στο lgalanos@tee.gr