Βεβαίωση Μηχανικού

Αναλαμβάνουμε την έκδοση της απαραίτητης βεβαίωσης μεταβίβασης σε 24 ώρες από την στιγμή που θα έχουμε στη διάθεσή μας απλά αντίγραφα των δικαιολογητικών που ακολουθούν:

  • Τίτλος ιδιοκτησίας του ακινήτου
  • Οικοδομική άδεια του ακινήτου (εφόσον υπάρχει ακίνητο)
  • Εγκεκριμένα (πολεοδομικά) αρχιτεκτονικά σχέδια του ακινήτου (εφόσον υπάρχει ακίνητο)
  • Νομιμοποιητικά έγγραφα τακτοποιήσεων ή ρυθμίσεων