Παθητικά συστήματα εξοικονόμησης

Θερμομόνωση

Η θερμομόνωση των κτιρίων αποτελεί μια επένδυση με εξαιρετική σχέση απόδοσης/κόστους. Είτε η θερμομόνωση δώματος, είτε η θερμοπρόσοψη για τις κατακόρυφες επιφάνειες, είναι επενδύσεις οι οποίες μειώνουν δραματικά την απαιτούμενη ενέργεια που καταναλώνεται για την θέρμανση και την ψύξη των εσωτερικών χώρων των κτιρίων. Ο μέσος όρος μείωσης της καταναλισκόμενης ενέργειας κυμένεται στο 20-25% και σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να φτάσει το 40-45%.

Με την θερμομόνωση των κτιρίων προλαμβάνετε και την εμφάνιση εσωτερικής υγρασίας, η οποία εκτός από τις βλαβερές συνέπειες που έχει για την υγεία σας, απαιτεί και την συχνότερη ανακαίνιση των εσωτερικών επιχρισμάτων των κτιρίων.

Υγρομόνωση ταρατσών & Υπογείων

Η επιτυχημένη υγρομόνωση στα κτήρια:

  • προστατεύει την υγεία σας από τις επιπτώσεις της υγρασίας στον αέρα που αναπνέετε, επιπτώσεις που συνδέονται κυρίως με την ανάπτυξη μικροοργανισμών (πχ μούχλα) στην εσωτερική πλευρά των εμποτισμένων δομικών στοιχείων.

  • προστατεύει την συνοχή των δομικών στοιχείων, δίνοντας την μέγιστη διάρκεια ζωής στα κτίρια

  • αυξάνει την θερμομονωτική ικανότητα των υπαρχόντων δομικών στοιχείων. Για παράδειγμα ένας τοίχος χωρίς θερμομόνωση ο οποίος παρουσιάζει υγρασία είναι 3 με 4 φορές λιγότερο θερμομονωτικός σε σχέση με τον ίδιο τοίχο χωρίς την παρουσία υγρασίας.