Συντήρηση Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

Οι επισκευές ηλεκτρικών εγκαταστάσεων προκύπτουν σε πολλές περιπτώσεις κατά την διάρκεια ζωής μίας ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Αναλαμβάνουμε την συντήρηση των παρακάτω κατηγοριών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων:

Φωτισμού

Κίνησης

Αυτοματισμού

Οι επισκευή βραχυκυκλώματος είναι πολύ συχνή αιτία προβλήματος στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, γιατί είναι πολλές οι αιτίες δημιουργίας για την ύπαρξη του. Οι κύριες κατηγορίες των σφαλμάτων είναι:

  • Προβληματικές ηλεκτρικές συσκευές
  • Φθαρμένα καλώδια
  • Ελαττωματικές πρίζες, φις, πολύπριζα
  • Προβλήματα που αφορούν την υγρασία
  • Φυσιολογικές φθορές στα υλικά της ηλεκτρικής εγκατάστασης
  • Κεραυνοί
  • Αρμονικές