Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

Η Galanos energy αναλαμβάνει την προληπτική συντήρηση (service) υδραυλικών εγκαταστάσεων   κάθε είδους διαθέτοντας ένα πλήρως οργανωμένο και άριστα καταρτισμένο τμήμα Συντήρησης αποτελούμενο από έμπειρους Μηχανικούς (Μηχανολόγοι – Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί), καθώς και έμπειρο και άριστα καταρτισμένο συνεργείο (υδραυλικοί), οι οποίοι διαθέτουν ότι πιο σύγχρονο υπάρχει από πλευράς μηχανικού εξοπλισμού και εργαλείων.

Ειδικότερα Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση:
  • Εγκαταστάσεων ύδρευσης.
  • Εγκαταστάσεων αποχέτευσης ακαθάρτων, όμβριων και βιομηχανικών λυμάτων.
  • Βιομηχανικών υδραυλικών εγκαταστάσεων υπό πίεση.
  • Εγκαταστάσεων αντλιών, αντλιοστασίων, πιεστικών συστημάτων νερού κάθε χρήσης.
  • Εγκαταστάσεων ατμού, ατμολεβήτων και βιομηχανικών αερίων κάθε είδους.
  • Εγκαταστάσεων και υδραυλικών δίκτυων καυσίμων αερίων (φυσικό αέριο και υγραέριο).
  • Υδραυλικών δικτύων και εγκαταστάσεων σωληνώσεων συστημάτων θέρμανσης, κλιματισμού, και παραγωγής ζεστού νερού.
  • Υδραυλικών δίκτυων σωληνώσεων πυρόσβεσης.
  • Δικτύων ψυκτικών σωληνώσεων ( φρέον, αμμωνία, διοξείδιο του άνθρακα εγκαταστάσεων βιομηχανικής ψύξης και ψυκτικών θαλάμων.

Αντλιοστασιών

Αντλιών

Πιεστικών

Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Ομβρίων