Επιλέξιμες παρεμβάσεις

Με τον όρο Ενεργειακή Αναβάθμιση κτηρίου (πολυκατοικίας, μονοκατοικίας ή διαμερίσματος) εννοούμε τις πράξεις και τις ενέργειες στις οποίες προβαίνουμε, ώστε να θωρακίσουμε ένα κτήριο έναντι των απωλειών που έχει και να το καταστήσουμε όσο το δυνατόν λιγότερο ενεργοβόρο, ελαχιστοποιώντας την ετήσια αναγκαία δαπάνη.

Τα στάδια μιας ενεργειακής αναβάθμισης που πρέπει να ακολουθηθούν για να είναι αποδοτικότερη η επένδυση είναι:

• Αποτύπωση κτηρίου που πρόκειται να αναβαθμιστεί ενεργειακά (Μέτρηση θερμικών απωλειών).

• Εκπόνηση ενεργειακής μελέτης.

• Παρουσίαση των ενεργειακών επεμβάσεων που μπορούν να εφαρμοστούν.

• Κοστολόγηση των ενεργειακών επεμβάσεων.

• Υπολογισμός της καλύτερης δυνατής απόδοσης για εξοικονόμηση.

• Υλοποίηση ενεργειακής αναβάθμισης.

• Έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού κτηρίου.

Ψηφιακά συστήματα και τεχνολογίας που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας: 

    • Έξυπνου φωτισμού (π.χ. έξυπνες πρίζες, φωτισμός χαμηλής κατανάλωσης LED).
    • Έξυπνης διαχείρισης του συστήματος θέρμανσης/ψύξης (π.χ. έξυπνοι θερμοστάτες).
    •  Απομακρυσμένου Ελέγχου (π.χ. έξυπνοι αισθητήρες διαρροής, υγρασίας κλπ).

Ενημερωθείτε επίσης για τα παρακάτω συστήματα θέρμανσης

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ  ΑΕΡΑ – ΝΕΡΟΥ 

Η αρχή λειτουργίας των αντλιών θερμότητας βασίζεται στην αναστροφή της φυσικής ροής της θερμότητας από συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών σε συνθήκες χαμηλών θερμοκρασιών. Διαβάστε περισσότερα. 

ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑ

Η Ηλιοθερμία είναι η μέθοδος αξιοποίησης της Ηλιακής Ενέργειας για την παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης και Θέρμανσης κτηρίων, η οποία αποτελεί την καθαρότερη και αποτελεσματικότερη ανανεώσιμη μορφή ενέργειας.  Διαβάστε περισσότερα.        

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΖΑΚΙΑ

Οι ενεργειακές εστίες μέσω της καύσης του ξύλου, συνδυάζουν το στυλ με την Υψηλή Ενεργειακή Απόδοση. Τα αερόθερμα ενεργειακά τζάκια της EDILKAMIΝ έχουν την δυνατότητα θέρμανσης του χώρου μέσω της παραγωγής ζεστού αέρα, με φυσική ροή αέρα καθώς και με δίκτυο αεραγωγών, σε περίπτωση που επιθυμείτε την θέρμανση άλλων χώρων. Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

Γεωθερμία ονομάζεται η θερμική ενέργεια που είναι αποθηκευμένη κάτω από την επιφάνεια της γης.Στην πιο ευρεία χρήση της γεωθερμίας, εντάσσεται η θερμική ενέργεια της γης με θερμοκρασία μικρότερη από τους 25οC, η οποία προέρχεται από την ηλιακή ακτινοβολία.  Διαβάστε περίσσότερα