Αναβάθμιση Συστήματος Θέρμανσης

Μια από σημαντικότερες ενεργειακές επεμβάσεις σε κτίρια είναι η αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης, ανεξάρτητα αν αυτό είναι κεντρικό ή αυτόνομο. Τα παλαιά συστήματα είναι ενεργοβόρα και για αυτό πρέπει να αντικατασταθούν με συστήματα νέας τεχνολογίας, σύμφωνα με μελέτη μηχανικού, ώστε να μην καταναλώνουν άσκοπα ενέργεια.

Πιθανές παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης του κτιρίου είναι:
  • Μονώσεις των υφιστάμενων σωληνώσεων και τοποθέτηση συστήματος αντιστάθμισης.
  • Αντικατάσταση λέβητα και καυστήρα με νέο υψηλής απόδοσης.
  • Αντικατάσταση θερμαντικών σωμάτων με συστήματα χαμηλών θερμοκρασιών (π.χ. Fan Coils), όπου αυτό είναι εφικτό.
  • Τοποθέτηση Ηλιοθερμικού συστήματος.
  • Εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού με πηγή θερμότητας τον αέρα (κεντρική αντλία θερμότητας).
  • Εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού με πηγή θερμότητας το νερό ή και τη γη (γεωθερμικά).
Επικοινωνήστε μαζί μας