Αντλία Θερμότητας Αέρα – Νερού

Η αρχή λειτουργίας των αντλιών θερμότητας βασίζεται στην αναστροφή της φυσικής ροής της θερμότητας από συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών σε συνθήκες χαμηλών θερμοκρασιών. Η αντλία θερμότητας κατά την χειμερινή περίοδο αντλεί θερμότητα από το περιβάλλον ενώ κατά την θερινή περίοδο απάγει την θερμότητα από τον κλιματιζόμενο χώρο στο περιβάλλον, η οποία θερμότητα μεταφέρεται μέσω του νερού στο σύστημα θέρμανσης – ψύξης του κτηρίου.

Η αντλία θερμότητας αξιοποιεί το περιβάλλον για την θέρμανση – ψύξη του χώρου, το ηλεκτρικό ρεύμα που καταναλώνει η αντλία θερμότητας δεν χρησιμοποιείται ως κύρια πηγή θέρμανσης ή ψύξης έχοντας ως αποτέλεσμα η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος να είναι πολύ μικρή σε σχέση με το παραγόμενο ωφέλιμο θερμικό ή ψυκτικό φορτίο. Για αυτό το λόγο οι αντλίες θερμότητας θεωρούνται Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας (ΑΠΕ).

Οι αντλίες θερμότητας μπορούν να συνδυαστούν με θερμαντικά σώματα τύπου PANEL, θερμαντικά σώματα χαμηλών θερμοκρασιών και με ενδοδαπέδια θέρμανση, ενώ ταυτόχρονα μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες σε Ζεστό Νερό Χρήσης. Oι αντλίες θερμότητας είναι ιδανικές για ανακαινίσεις κτηρίων, αντικατάσταση υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης, αξιοποιώντας την υφιστάμενη εγκατάσταση ή συνδυαστικά με το υφιστάμενο σύστημα θέρμανσης κατά τη διάρκεια ακραίων καιρικών συνθηκών.