Αποχετευτική Εγκατάσταση

Η εγκατάσταση αυτή εξασφαλίζει την αποχέτευση των ακαθάρτων και των ομβρίων υδάτων. Αποτελείται από κατακόρυφα (κυρίως), οριζόντια δίκτυα πλαστικών σωληνώσεων βαρέως τύπου και μεγάλης διατομής. Στην ανακαίνιση κατοικίας συνήθως αντικαθιστούμε τις σωληνώσεις που οδεύουν στο δάπεδο του λουτρού ή του w.c. η οποίες καταλήγουν στο σιφόνι δαπέδου και από εκεί στην κεντρική στήλη της κατοικίας. Σημαντικό στοιχείο είναι το σιφόνι να παραμείνει σε επίπεδο χαμηλότερο από την αλφαδιά του σπιτιού και οι σωληνώσεις που καταλήγουν σε αυτό να έχουν τις απαραίτητες ρύσεις.

Η εταιρεία μας διαθέτει συνεργείο υδραυλικών το οποίο πληρεί όλες τις νόμιμες προυποθέσεις και κατόπιν αυτοψίας και μελέτης εφαρμογής αναλαμβάνει πάσης φύσεως εργασίες αποχέτευσης σε κατοικίες ή επαγγελματικά ακίνητα. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ