Επιμέρους κεντρικές κλιματιστικές μονάδες ΚΚΜ

Η ΚΚΜ (Air Handling Unit=AHU) αποτελεί το βασικό μηχάνημα σε ένα σύστημα κεντρικού κλιματισμού. Χρησιμοποιείται σε  εγκαταστάσεις κεντρικού κλιματισμού εμπορικών κτηρίων, ξενοδοχείων, γραφείων, σε βιομηχανικές εφαρμογές  αλλά και σε χώρους με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως οι εσωτερικές  πισίνες κ.α.

Σκοπός της λειτουργίας της είναι η διοχέτευση διαρκώς φρέσκου  φιλτραρισμένου αέρα, διατηρώντας σταθερή την επιλεγμένη θερμοκρασία  εξασφαλίζοντας έτσι συνθήκες άνεσης και υγιεινής, δηλαδή τη διατήρηση του  μικροκλίματος στο χώρο κατά την απαίτηση των χρηστών, ενώ παράλληλα προστατεύει το κτίριο και τον εξοπλισμό του από υγροποιήσεις και διασπορά μικροβίων και σκόνης.

Έτσι εξασφαλίζεται ο ύψιστος σκοπός που είναι η προστασία  της υγείας των χρηστών, η άνεση και η ευεξία που παρέχει ένας σωστά  κλιματιζόμενος χώρος.

Οι εργασίες που συμπεριλαμβάνονται στον καθαρισμό και την υγιεινή των ΚΚΜ είναι:
 • Αφαίρεση πλευρικών καπακιών της ΚΚΜ.
 • Αφαίρεση του προ φίλτρου, καθαρισμός με πεπιεσμένο αέρα, νερό και απολύμανση.
 • Μηχανικός καθαρισμός της πτερυγιοφόρας επιφάνειας του εναλλάκτη με πεπιεσμένο αέρα. Απομάκρυνση των ρύπων.  Ψεκασμός της επιφάνειας με ειδικής σύνθεσης χημικό διάλυμα καθαρισμού με χαρακτηριστικό άρωμα για την αποκόλληση των ρύπων που παραμένουν.  Ψεκασμός με νερό. Ψεκασμός της πτερυγιοφόρας επιφάνειας με διάλυμα για την απολύμανσή τους .

 • Μηχανικός καθαρισμός του κελύφους, της φτερωτής και του κινητήρα του ανεμιστήρα. Απομάκρυνση των ρύπων.

Τα βασικά κατασκευαστικά μέρη μιας ΚΚΜ είναι:
 • ανεμιστήρας προσαγωγής (SFAN)
 • το μοτέρ του ανεμιστήρα
 • το υδρόψυκτο στοιχείο ψύξης (Cooling Coil)
 • τα φίλτρα
 • το κιβώτιο μίξης
 • οι μειωτές θορύβου (dampers)
 • το σύστημα ελέγχου
 • το περίβλημα Πολλές φορές η ΚΚΜ συμπληρώνεται με:
 • ανεμιστήρα επιστροφής (return fan)
 • στοιχεία θέρμανσης ή/καί προθέρμανσης
 • στοιχεία πρόψυξης (precooling coil)
 • υγραντές (humidifier)
 •  Μηχανικός καθαρισμός της δεξαμενής συλλογής συμπυκνωμάτων.  Απομάκρυνση των ρύπων.  Πλήρωση της δεξαμενής με νερό και έλεγχος της απομάκρυνσής του μέσω των σωλήνων συμπυκνωμάτων.  Αποκατάσταση τυχόν εμφράξεων. Εξέταση στεγανότητας της δεξαμενής και έλεγχος κατάστασης της εξωτερικής της μόνωσης.  Απολύμανση δεξαμενής με διάλυμα.

 • Μηχανικός καθαρισμός της εσωτερικής επιφάνειας του πλαισίου της ΚΚΜ, των dampers, του διαχωριστή σταγονιδίων και γενικά των εσωτερικών τμημάτων.  Απολύμανση με διάλυμα.

 • Μηχανικός καθαρισμός της δεξαμενής συλλογής συμπυκνωμάτων.  Έλεγχος απομάκρυνσης υδάτων μέσω των σωλήνων συμπυκνωμάτων.  Έλεγχος στεγανότητας και απολύμανση.

 • Επανατοποθέτηση καπακιών των ΚΚΜ.

 • Μέτρηση ρουλεμάν ανεμιστήρων επιστροφής και προσαγωγής με εξειδικευμένο μηχάνημα μέτρησης.