Κλιματισμός Χώρου Γραφείων

Κλιματισμός χώρου γραφείων με κασέτες τεσσάρων κατευθύνσεων 

 

 • Προμήθεια υλικών.
 • Τοποθέτηση και σύνδεση εξωτερικής και εσωτερικής μονάδας Α/Θ.
 • Εγκατάσταση σωληνώσεων κλιματισμού & καλωδίου επικοινωνίας αυτοματισμού.
 • Τοποθέτηση χειριστηρίων εσωτερικών κλιματιστικών μονάδων.
 • Εγκατάσταση καλωδίου εντολών ενσύρματων χειριστηρίων εσωτερικών μονάδων.
 • Εγκατάσταση σχάρας όδευσης ψυκτικών & ηλεκτρολογικών σωληνώσεων.

 

 • Eγκατάσταση καναλιού όδευσης ψυκτικών σωληνώσεων και καλωδίου επικοινωνίας.
 • Εγκατάσταση παροχικού καλωδίου ηλεκτρισμού.
 • Tοποθέτηση μικροαυτόματου διακόπτη ασφαλείας και σύνδεση καλωδίου παροχής με ηλεκτρολογικό πίνακα.
 • Τοποθέτηση πλαστικού σωλήνα όδευσης καλωδίων Κουβίδης Φ20 με τα στηρίγματα.
 • Εργασίες αποχετευτικής εγκατάστασης των κλιματιστικών μονάδων.
 • Εκκίνηση και θέση σε λειτουργία της εγκατάστασης κλιματισμού.