Εξαερισμός Φούρνου

Το έργο αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση δικτύου αεραγωγών απαγωγής θερμού αέρα του μηχανήματος, επισκόπηση του χώρου εγκατάστασης καθώς και μετάφραση και μελέτη των τεχνικών εγχειριδίων των εγκατεστημένων μηχανημάτων.

Αναλυτικά:

  • Δίκτυο αεραγωγών τύπου Inox, διπλού τοιχώματος, ενδιάμεσης μόνωσης με οικολογική κεραμική ίνα, με όλα τα απαραίτητα ειδικά τεμάχια σύνδεσης με το μηχάνημα και τον εξαεριστήρα .
  • Φυγοκεντρικό εξαεριστήρα θερμού αέρα με ρυθμιστική διάταξη inverter για την βέλτιστη ρύθμιση αναρρόφησης.
  • Τις εργασίες στήριξης και τοποθέτησης και σύνδεσης όλων των ανωτέρω με τις απαραίτητες διατρήσεις και την παράδοση σε ετοιμότητα λειτουργίας.