Εξοικονομώ – Αυτονομώ

Το πρόγραμμα Εξοικονομώ – Αυτονομώ είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν όλες οι μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα που πληρούν τα εξής κριτήρια:

 • Δηλωμένη ως κύρια χρήση κατοικίας από τον αιτούντα.
 • Η ενεργειακή σήμανση της κατοικίας βάσει Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης είναι ίση ή χαμηλότερη από “Δ”.
 • Eισοδηματικά κριτήρια.
 • Νομιμοποίηση όλων των αυθαιρέτων χώρων (σε περίπτωση που υπάρχουν).

Σε περίπτωση που η κατοικία ανήκει σε δύο ή περισσότερα άτομα θα πρέπει να συμφωνήσουν όλοι οι ιδιοκτήτες για τις κτηριακές επεμβάσεις.

ΕIΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

2020

Ατομικό

«Εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης»

Οικογενειακό

«Εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης»

Βασικό Ποσοστό Επιχορήγησης

COVID-19

premium 2020-2021

Ενεργειακό premium

αναβάθμισης

κτηρίων Ζ/Η σε > Β

Μέγιστο

Ποσοστό

Επιχορήγησης

1

≤ 10.000 €

≤ 20.000 €

65%

10%

10%

85%

2

> 10.000- 20.000 €

> 20.000- 30.000 €

55%

10%

10%

75%

3

> 20.000- 30.000 €

> 30.000- 40.000 €

50%

10%

10%

70%

4

> 30.000- 50.000 €

> 40.000- 70.000 €

45%

10%

10%

65%

5

> 50.000- 90.000 €

> 70.000- 120.000 €

35%

10%

10%

55%

 

Η GALANOSENERGY αναλαμβάνει την πλήρη διαχείριση της Αίτησης ένταξης στο Πρόγραμμα και την έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών από μηχανικούς έως την υλοποίηση των παρεμβάσεων από εξειδικευμένα συνεργεία.

Συγκεκριμένα, οι προσφερόμενες υπηρεσίες της GALANOSENERGY αναλύονται ως εξής:

 • Έκδοση Α’ Ενεργειακού Πιστοποιητικού, απαραίτητου για την ένταξη της οικίας στο πρόγραμμα.
 • Υπηρεσίες Σύμβουλου Έργου, υποβολή αίτησης στην πλατφόρμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και έλεγχος των υποβληθέντων απαιτούμενων δικαιολογητικών.
 • Έκδοση Αδειών – Μελετών για εγκρίσεις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία για την ορθή και νόμιμη υλοποίηση παρεμβάσεων
 • Εγκαταστάσεις επιλέξιμων δαπανών.
 • Έκδοση Β’ Ενεργειακού Πιστοποιητικού και υποβολή ολοκλήρωσης του προγράμματος.

EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις ανάλογα με το σκοπό υλοποίησης, διακρίνονται σε 4 κατηγορίες και περιλαμβάνουν τις κάτωθι υποκατηγορίες παρεμβάσεων:

 1.  Ενεργειακής εξοικονόμησης
 • Αντικατάσταση κουφωμάτων
 • Τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης
 • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης
 • Συστήματα ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με χρήση Α.Π.Ε.
 1.  Ενεργειακής αυτονόμησης
 • Φωτοβολταϊκός (Φ/Β) σταθμός ηλεκτροπαραγωγής, με ενεργειακό συμψηφισμό
 • Συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (ηλεκτρικοί συσσωρευτές) από Φ/Β
 • Υποδομές επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
 1.  Έξυπνων συστημάτων (smart home)
 • Διαχείρισης φωτισμού /ηλεκτρικών φορτίων
 • Θέρμανσης/ψύξης
 • Απομακρυσμένου ελέγχου και παρακολούθησης
 1.  Λοιπές Κοινόχρηστες παρεμβάσεις (Πολυκατοικίες)
 • Αναβάθμιση και πιστοποίηση ανελκυστήρα
 • Αναβάθμιση φωτισμού κοινόχρηστων χώρων