Εγκατάσταση αντλίας θερμότητας αέρα – νερού σε υφιστάμενο δίκτυο για τον κλιματισμό κτηρίου γραφείων.