Γεωθερμία

Γεωθερμία ονομάζεται η θερμική ενέργεια που είναι αποθηκευμένη κάτω από την επιφάνεια της γης. Στην πιο ευρεία χρήση της γεωθερμίας, εντάσσεται η θερμική ενέργεια της γης με θερμοκρασία μικρότερη από τους 25οC, η οποία προέρχεται από την ηλιακή ακτινοβολία. Στις περιπτώσεις το βάθος εκμετάλλευσης είναι μικρότερο από 125m και χρησιμοποιείται για την παραγωγή ψύξης, θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης σε οικιακές και επαγγελματικές εφαρμογές.

Ένα σύστημα γεωθερμίας αποτελείται από την γεωθερμική αντλία θερμότητας, το γεωθερμικό εναλλάκτη και την εσωτερική εγκατάσταση θέρμανσης – ψύξης του κτηρίου. Το σύστημα γεωθερμίας μπορεί να συνδυαστεί με ενδοδαπέδια θέρμανση ή θερμαντικά σώματα χαμηλών θερμοκρασιών.

Το σύστημα γεωθερμίας αξιοποιεί τις σταθερές θερμοκρασίες του υπεδάφους μεταφέροντας το θερμικό φορτίο από το υπέδαφος προς το κτήριο. Συγκεκριμένα, κατά τη χειμερινή περίοδο ο γεωθερμικός εναλλάκτης απορροφά την αποθηκευμένη θερμότητα του υπεδάφους και την μεταφέρει στην αντλία θερμότητας ενώ κατά την θερινή περίοδο ο γεωθερμικός εναλλάκτης απάγει την θερμότητα του κτηρίου στο υπέδαφος. Το κύριο χαρακτηριστικός της γεωθερμίας είναι ότι διατήρει καθ’ολη την διάρκεια του έτους σταθερή και υψηλή απόδοση χωρίς να επηρεάζεται από τις περιβαλλοντικές συνθήκες.