Ηλεκτρικοί Λέβητες

Οι ηλεκτρικοί λέβητες είναι συσκευές που η λειτουργία τους βασίζεται στον παραδοσιακό τρόπο θέρμανσης του νερού των θερμαντικών σωμάτων (καλοριφέρ, ενδοδαπέδια θέρμανση, fan coil) και οι οποίες λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα.

Η μονάδα του λέβητα συνήθως τοποθετείται στο εσωτερικό του σπιτιού, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται μηδενικές απώλειες και παράλληλα να υπάρχει καλύτερος έλεγχος του μηχανήματος.

Όσον αφορά τη λειτουργία τους, οι ηλεκτρικοί λέβητες είναι ολοκληρωμένες μονάδες που περιλαμβάνουν τρία ηλεκτρικά στοιχεία, γενικό διακόπτη, κυκλοφορητή, θερμοστάτη ασφαλείας, ηλεκτρονικό έλεγχο, πίνακα λειτουργιών, μανόμετρο, θερμόμετρο και κλειστό δοχείο διαστολής, ενώ ο συντελεστής απόδοσής τους φτάνει το 99%. Δηλαδή, μετατρέπουν την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουν σε θερμική χωρίς σχεδόν καθόλου απώλειες.