Ηλεκτρολογικά

Η χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση, η ποιότητα της κατασκευής, η ικανοποίηση των αναγκών του χρήστη, η πρόληψη λειτουργικών προβλημάτων και βλαβών και το ελεγχόμενο κόστος κατασκευής είναι τα βασικά συστατικά μιας μελέτης. Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι ένα από τα βασικότερα μέρη της κατασκευής του σπιτιού ή της επιχείρησής σας τόσο για την λειτουργία όσο και για την ασφάλειά της. 

Ισχυρά Ρεύματα

Ισχυρά ρεύματα είναι εκείνα που μας τροφοδοτεί η ΔΕΗ και έχουν τάση 220÷230V. Συνήθως τροφοδοτούνται ρευματολήπτες (πρίζες), φωτιστικά σημεία, θερμοσίφωνες, κουζίνες κτλ.

Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι ένα από τα βασικότερα μέρη της κατασκευής του σπιτιού σας, τόσο για την λειτουργία και την ασφάλεια της, όσο και για το αισθητικό της αποτέλεσμα.

Συνήθως τροφοδοτούνται ρευματολήπτες (πρίζες), φωτιστικά σημεία, θερμοσίφωνες, κουζίνες κτλ. Σε μια ανακαίνιση κατοικίας πρέπει να γίνεται έλεγχος των καλωδιώσεων από τα κουτιά διακλαδώσεων, σημεία ρευματοδότησης και αντικατάσταση των φθαρμένων καλωδιώσεων. Είναι σημαντικό στα σημεία που απαιτείται υψηλό φορτίο κατανάλωσης να γίνεται μέριμνα ώστε η καλωδίωση να έχει την κατάλληλη διατομή. Εκτός από τα γνωστα σε όλους σημεία υψηλών φορτίων όπως πλυντήρια, ηλεκτρικές κουζίνες, θερμοσίφωνες καλό θα είναι όλοι οι ρευματολήπτες να περιλαμβάνουν καλωδίωση 3×2,5 και να ασφαλίζονται με ασφάλεια 16Α. Επίσης όλοι οι ρευματολήπτες (και αυτοί που είναι στα ξύλινα πατώματα) θα πρέπει να έχουν  γείωση η οποία θα καταλήγει σε μια μπάρα γειώσεως στον ηλεκτρικό πίνακα και από εκέι θα συνδέεται με την γείωση του κτιρίου.

Οι εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων περιλαμβάνουν τις γειώσεις, την αντικεραυνική προστασία, την παροχή ενέργειας, τους γενικούς πίνακες και τους υποπίνακες διανομής ισχύος και τις εγκαταστάσεις φωτισμού, ρευματοδοτών και κίνησης.

Φωτισμός

Κίνηση 

Ηλεκτρικοί πίνακες

Ηλεκτρικά Πεδία

Ασθενή ρεύματα

Ασθενή ρεύματα: Mε τον όρο ασθενή ρεύματα εννοούμε τις εγκαταστάσεις, στα κυκλώματα των οποίων, οι εντάσεις των ρευμάτων έχουν τάση έως 12V και αφορούν συναγερμούς, data, τηλέφωνα, τηλεοράσεις. Οι νέες απαιτήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας απαιτούν οι καλωδιώσεις των data (internet) να απολήγουν σε κάθε δωμάτιο και σε κάθε σημείο εργασίας( γραφείο).

Κάθε μια τέτοια θέση θα πρέπει να περιλαμβάνει ρευματολήπτη (πρίζα ρεύματος), πρίζα data RJ45  δύο στοιχείων (internet – τηλέφωνο). Στα σημεία των τηλεοράσεων θα πρέπει να απολήγουν ρευματολήπτης (πρίζα ρεύματος), πρίζα data RJ45 μονού στοιχείου και πρίζα TV.

Για να γίνουν τα ανωτέρω θα πρέπει να συνταχτεί μια μελέτη σύμφωνα  με τις ανάγκες του ιδιοκτήτη, στην οποία θα αναφέρονται τα σημεία απολήξεως καθώς και τα σημεία συγκέντρωσης των καλωδιώσεων.

Τηλεόραση

Tηλεφωνία – Internet – Data

Πυρανίχνευση

CCTV

Θυροτηλέφωνο 

Συναγερμός

Access Control 

Computer room