Ηλιοθερμικά Συστήματα

Η αρχή της ηλιοθερμίας είναι βασικά απλή, αλλά το να σχεδιάσει κανείς ένα σύστημα, το οποίο να απορροφά αποτελεσματικά την ηλιακή ενέργεια και να την μετατρέπει σε ζεστό νερό χρήσης απαιτεί προηγμένη τεχνολογία.

Η εξοικονόμηση ενέργειας που μπορείτε να επιτύχετε με ένα ηλιοθερμικό σύστημα μπορεί να είναι απεριόριστη. Πάρα ταύτα, ένα ηλιοθερμικό σύστημα για να είναι αποδοτικό και ως προς το κόστος κτήσης του, πρέπει να καλύπτει ένα μέρος και όχι το σύνολο των αναγκών θέρμανσης. Κατα συνέπεια χρειάζεται συμπλήρωση από ένα άλλο σύστημα θέρμανσης.

Ως συμπληρωματική πηγή μπορείτε να επιλέξετε έναν λέβητα αερίου ή έναν λέβητα πετρελαίου ή μια αντλία θερμότητας. Στην περίπτωση όμως που υπάρχει ήδη εγκατεστημένος λέβητας, τότε μπορεί αυτός κάλιστα να παίξει το ρόλο της συμπληρωματικής πηγής. Διαβάστε Περισσότερα. 

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται και στο πεδίο των τα Ηλιοθερμικών Συστημάτων. Προσφέρει λύσεις τόσο για πιο απλές περιπτώσεις όσο και για πιο απαιτητικά και σύγχρονα συστήματα. 

Ένα Ηλιοθερμικό Σύστημα περιλάμβάνει:

  • Ηλιακό Συλλέκτη. 
  • Δίκτυο Σωληνώσεων – Κυκλοφορητές.
  • Θερμοδοχείο. 
  • Εξαρτήματα ασφαλείας, ελέγχου ρυθμίσεων.