ηΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Η εταιρεία μας δραστηροποιείται και με τα Ηλιοθερμικά Συστήματα. Διαθέτει λύσεις τόσο για πιο απλές περιπτώσεις όσο και για πιο απαιτητικά και σύγχρονα συστήματα. 

Ένα Ηλιοθερμικό Σύστημα περιλάμβάνει:

  • Ηλιακό Συλλέκτη. 
  • Δίκτυο Σωληνώσεων – Κυκλοφορητές.
  • Θερμοδοχείο. 
  • Εξαρτήματα ασφαλείας, ελέγχου ρυθμίσεων.