Μελέτη, Κατασκευή και Επίβλεψη Η/Μ Έργων σε Καφετέρια

Οι μελέτες και οι επιβλέψεις των Η/Μ εγκαταστάσεων που ανατέθηκαν στο έργο ήταν οι εξής:

  • Κατασκευή νέου Δικτύου Ύδρευσης
  • Αποχέτευσης
  • Νέου Ηλεκτρολογικού Πίνακα και Δικτύου Ασθενών και Ισχυρών Ρευμάτων
  • Μελέτη Φωτοτεχνίας
  • Εγκατάσταση Κλιματιστικής Μονάδας Τύπου Κασσέτας 
  • Επιπλέον πραγματοποιήθηκε η έκδοση άδειας λειτουργίας