Κλιματισμός Aποθήκης Προϊόντων

Οι εργασίες που έγιναν είναι οι εξής: 

Εγκατάσταση δύο Κλιματιστικών Μονάδων Οροφής Τύπου Καναλάτο, Τεχνολογίας SKY AIR για την Αποθήκευση και Διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας των αγαθών.