Κλιματισμός Γραφείων με αντλία θερμότητας αέρα - νερού

Κατασκευή υδραυλικού δικτύου – Ψυχροστασίου για την σύνδεση αντλίας θερμότητας με την υφιστάμενη εγκατάσταση δικτύου ψύξης-θέρμανσης,  στις εγκαταστάσεις του Οινοποιείου της εταιρείας.