Ανακαίνιση Καταστήματος Εστίασης στην Κορμίστα Σερρών

Πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω εργασίες:

Ηλεκτρολογικές Eγκαταστάσεις Iσχυρών Ρευμάτων
 • Αποξηλώσεις υφιστάμενου πίνακα.
 • Εγκατάσταση νέων παροχικών καλωδίων 
 • Εργασίες εγκατάστασης πινάκων, φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρική σύνδεση επαγγελματικών μηχανημάτων.
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Ασθενών Ρευμάτων
 • Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών ασθενών ρευμάτων (καλώδιο τηλεφωνίας, τηλεόρασης, μεγαφωνικής εγκατάστασης)
 • Αποξηλώσεις υφιστάμενων σωλήνων ύδρευσης, τοποθέτηση νέων σωλήνων και εγκατάσταση υδραυλικών υποδοχέων, σύνδεση ηλεκτρικού θερμοσίφωνα
Εγκατάσταση Ύδρευσης
 • Προμήθεια υλικών ύδρευσης
 • Αποξηλώσεις υφιστάμενου σωλήνων ύδρευσης, τοποθέτηση νέων σωλήνων και εγκατάσταση υδραυλικών υποδοχέων, σύνδεση ηλεκτρικού θερμοσίφωνα
Εγκατάσταση Αποχέτευσης
 • προμήθεια υλικών αποχέτευσης
 • Αποξηλώσεις υφισταμένων σωληνώσεων αποχέτευσης, μπάνιου, τοποθέτηση νέων σωλήνων, εγκατάσταση υδραυλικών υποδοχέων
Πυρασφάλεια
 • Προμήθεια υλικών πυρόσβεσης
 • Εργασίες τοποθέτησης πυροσβεστικού ερμαρίου, συστήματος τοπικής κατάσβεσης και φωτισμού ασφαλείας
Υγραέριο
 • Προμήθεια υλικών υγραερίου
 • Εργασίες συγκρότησης δίκτυου υγραερίου
Εξοπλισμός
 • Τοποθέτηση επαγγελματικού εξοπλισμού με υλικά στήριξης