Ο πεπιεσμένος αέρας είναι η παραγόμενη από αεροσυμπιεστές μορφή ενέργειας, αναγκαία σε κάθε παραγωγική μονάδα για κύρια ή βοηθητική χρήση. Σε συνδυασμό με το ηλεκτρικό ρεύμα, αποτελεί απαραίτητη ενέργεια λειτουργίας ενός εργοστασίου.