Θερμοσυσσωρευτής STIEBEL ELTRON

Θερμοσυσσωρευτής STIEBEL ELTRON, με εύρος θερμικής ισχύος από 2 kW έως 7 kW.

 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
Ελλάδα 2.0