Κλιματισμός

Ξεκινώντας από τη μελέτη που θα καλύψει τις ανάγκες του χώρου σας, εξειδικευμένοι τεχνικοί μας θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε τα κατάλληλα υλικά έτσι ώστε να σας παραδώσουμε μια άρτια και ολοκληρωμένη εγκατάσταση σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.

Πιο συγκεκριμένα οι υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης που προσφέρουμε αφορούν:

  • Split (οικιακό κλιματιστικό)
  • VRV, αντλίες θερμότητας
  • Fan coils
  • Εναλλάκτες θερμότητας
  • Συστήματα κεντρικής ψύξης-θέρμανσης
  • Επιμέρους κεντρικές κλιματιστικές μονάδες ΚΚΜ
  • Πύργους ψύξης