Συστήματα κεντρικής ψύξης-θέρμανσης

Ο καθαρισμός και η συντήρηση των συστημάτων θέρμανσης ή ψύξης είναι μια διαδικασία απαραίτητη αφενώς για να μεγιστοποιήσουμε την απόδοση του συστήματός μας και αφετέρου για να πετύχουμε εξοικονόμηση καυσίμων. 

Συνήθη προβλήματα των εγκαταστάσεων θέρμανσης και ψύξης που αποτρέπονται με την σωστή συντήρηση είναι:

  • η εσωτερική διάβρωση των μετάλλων του συστήματος με τη δημιουργία οξειδίων των μετάλλων, γνωστών σαν “λάσπη μαγνητίτη”,
  • οι επικαθίσεις αλάτων και η ηλεκτρολυτική διάβρωση.   

Τα κυριότερα οφέλη από την συντήρηση του συστήματος θέρμανσης είναι:

– Οικονομία στο καύσιμο (πετρέλαιο – υγραέριο) ή την καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια.
– Μεγαλύτερη αντοχή στον χρόνο, του συστήματος θέρμανσης.
– Αυξημένη ασφάλεια στο σύνολο της εγκατάστασης θέρμανσης.
– Αποφυγή δαπανών για έκτακτες βλάβες, αφού με την σωστή συντήρηση, οι βλάβες προλαμβάνονται.

Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει με υπευθυνότητα τη συντήρηση των εγκαταστάσεων σας αλλά και την αποκατάσταση βλαβών. 

Μάθετε Περισσότερα