Συστήματα Μηχανικού Αερισμού με Ανάκτηση Θερμότητας

Στα σύγχρονα κτίρια είναι αδύνατος ο φυσικός αερισμός, καθώς η κατασκευή και μόνωσή τους δεν επιτρέπει τις παραπάνω φυσικές διεισδύσεις. Η σωστή μόνωση οδηγεί σε σημαντική μείωση των ενεργειακών απωλειών, αλλά η «αεροστεγανότητα» των νέων κτιρίων έχει επιπτώσεις στην κατασκευή τους και φυσικά στους ανθρώπους που ζουν σ’ αυτά. Ο ελλιπής αερισμός εκδηλώνεται στους εσωτερικούς χώρους κυρίως με την εμφάνιση μούχλας και την αύξηση της υγρασίας.

Ορισμένες από τις συνέπειες του ελλιπούς αερισμού για τους ανθρώπους που ζουν σ’ αυτά είναι:

 • Συσσώρευση ρυπογόνων ουσιών (VOC)
 • Εμφάνιση αναπνευστικών προβλημάτων
 • Υψηλή συγκέντρωση CO2 που μπορεί να προκαλέσει πονοκεφάλους, δυσκολία στην αναπνοή, σωματική κόπωση και αίσθηση έλλειψης οξυγόνου.

Τα συστήματα μηχανικού αερισμού (εξαερισμού) αντισταθμίζουν την έλλειψη φυσικού αερισμού στα σύγχρονα κτίρια, εξαιτίας της βελτιωμένης κατασκευής και μόνωσής τους, προσφέροντας συνεχή ανανέωση του αέρα και εξοικονόμηση ενέργειας ελαχιστοποιώντας τις απώλειες θέρμανσης.

Ο μηχανικός αερισμός με ανάκτηση θερμότητας (HRV) είναι ένα σύστημα ανανέωσης του αέρα μέσα σε ένα κλειστό περιβάλλον (διαμέρισμα, γραφείο κ.λπ.).
Κρίνεται απαραίτητος:

 • όταν δεν είναι δυνατός ο φυσικός αερισμός,
 • όταν χρειάζονται να ελέγχονται οι εναλλαγές του αέρα,

Ο αέρας τίθεται σε κίνηση μηχανικά και εξάγεται ή τροφοδοτείται προγραμματίζοντας τον ρυθμό ροής του. Η κίνηση του αέρα επιτυγχάνεται από τους ανεμιστήρες.

Από πού προέρχονται οι διεισδύσεις του αέρα;
 • Συνδέσεις δαπέδου-τοίχου
 • Κενά μεταξύ σωλήνων και δαπέδων
 • Οπές διέλευσης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
 • Ρωγμές στην επιφάνεια των δαπέδων
 • Γραμμές εξαερισμού Έλλειψη στεγανότητας μεταξύ στέγης και τοίχων
 • Διαρροή από φεγγίτες/μικρά παράθυρα
 • Ανοίγματα οροφής για φωτιστικά
 • Ρωγμές μεταξύ παραθύρων και τοίχων
 • Tρύπες αποχέτευσης
 • Ελλιπώς σφραγισμένες πόρτες και παράθυρα
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ