Συστήματα Κλιματισμού

Η Galanos Energy αναλαμβάνει Εγκαταστάσεις Κλιματισμού (Ημικεντρικού , Κεντρικού και Βιομηχανικού Κλιματισμού) και αποτελεί μια από τις πλέον αξιόπιστες τεχνικές εταιρείες στον τομέα αυτό. Προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες (μελέτη , κατασκευή, προμήθεια εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη, συντήρηση) για εγκαταστάσεις Κλιματισμού σε κτήρια παντός είδους διαθέτοντας ένα οργανωμένο και άριστα καταρτισμένο Τμήμα Κατασκευής Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων.

Τύποι Εγκαταστάσεων Κλιματισμού:

Οι σύγχρονες απαιτήσεις των κτηρίων στον τομέα του κλιματισμού τα τελευταία χρόνια, που συνδυάζουν την απαίτηση της θερμικής άνεσης σε συνδυασμό με την ανάγκη για αυτονόμηση, αυτοματισμό, χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση και οικονομική λειτουργία καθώς και χρήση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είτε για την υποβοήθηση είτε για την πλήρη λειτουργία των συστημάτων κλιματισμού των κτηρίων, καθιστά την αξιόπιστη κατασκευή τους το σημαντικότερο εργαλείο για την ικανοποίηση των παραπάνω απαιτήσεων και αναγκών.

Η Galanos Energy αναλαμβάνει Εγκαταστάσεις Κλιματισμού που αφορούν όλους τους γνωστούς τύπους εγκαταστάσεων κλιματισμού και συγκεκριμένα:

Εγκαταστάσεις Κεντρικού Κλιματισμού με Κλιματιστικά Μηχανήματα Αέρα - Νερού

Τα συστήματα κεντρικού κλιματισμού αέρα-νερού μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε κτήριο είτε αυτό προορίζεται για επαγγελματική είτε για οικιακή χρήση αφού μπορεί άνετα να συνδυαστούν και με ενδοδαπέδια θέρμανση και δροσισμό – κλιματισμό. Στα συστήματα κεντρικού κλιματισμού αέρα-νερού, για την επίτευξη των αναγκαίων συνθηκών ψύξης – θέρμανσης στους κλιματιζόμενους χώρους, παρέχεται από κεντρικές εγκαταστάσεις κρύο η ζεστό νερό και επεξεργασμένος αέρας. 

Τα συστήματα αέρα - νερού διακρίνονται σε δύο κύριες βασικές κατηγορίες:

Συστήματα με fan coils unit

Στα συστήματα με fan coils unit ή τερματικές κλιματιστικές μονάδες νερού (καναλάτες ή οροφής, ή τύπου κασέτας).

Κεντρικές κλιματιστικές μονάδες

Στα συστήματα με τοπικές ή κεντρικές κλιματιστικές μονάδες πλήρους διαχείρισης φορτίου & αέρα.

Βιομηχανικός Κλιματισμός - Εγκαταστάσεις Βιομηχανικού Κλιματισμού

Τα συστήματα βιομηχανικού κλιματισμού αφορούν κατά βάση χώρους και δραστηριότητες κυρίως στους τομείς τροφίμων και φάρμακου και έχουν σκοπό την επίτευξη των ειδικών, για αυτούς τους χώρους και δραστηριότητες, συνθηκών κυρίως ψύξης, εξαερισμού και αερισμού αλλά ενδεχομένως και θέρμανσης.

Tα συστήματα βιομηχανικού κλιματισμού μπορεί να είναι είτε συστήματα με αεροψύκτους ή υδρόψυκτους ψύκτες νερού ή γλυκόλης, σε συνδυασμό με κλιματιστικές μονάδες ή αεροψυκτήρες νερού – γλυκόλης, είτε συστήματα απευθείας εκτόνωσης με αερόψυκτες ψυκτικές μονάδες και βιομηχανικά ψυκτικά στοιχεία (αεροψυκτήρες) που λειτουργούν με ψυκτικά υγρά (freon κ.λ.π) και αεραγωγούς (κανάλια) κλιματισμού.

Τα συστήματα βιομηχανικού κλιματισμού συνήθως περιλαμβάνουν και τα συστήματα αερισμού και εξαερισμού με τα οποία αποτελούν ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις κλιματισμού – εξαερισμού – αερισμού.

Οι εγκαταστάσεις βιομηχανικού κλιματισμού έχουν προσαυξημένες απαιτήσεις και η επιλογή του συστήματος εξαρτάται κυρίως από τις ειδικές απαιτήσεις λειτουργίας του. Κατά συνέπεια για την ορθή επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού και την κατασκευή τους απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εκπόνηση ειδικής ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης κεντρικού βιομηχανικού κλιματισμού η οποία μάλιστα απαιτεί μεγάλη εμπειρία και εξειδικευμένες γνώσεις πάνω στον τομέα αυτό.

Κεντρικός Κλιματισμός με Κλιματιστικά Μηχανήματα VRV ή VRF

Οι μονάδες κλιματισμού τύπου VRV ή VRF αποτελούνται από δύο ή και περισσότερες εσωτερικές μονάδες που τοποθετούνται σε διάφορους κλιματιζόμενους χώρους, και την εξωτερική μονάδα (αντλία θερμότητας)  που τοποθετείται στο εξωτερικό περιβάλλον. Είναι ιδανικά συστήματα για εγκαταστάσεις κλιματισμού ψύξης – θέρμανσης με μεγάλες ενεργειακές απαιτήσεις όπως τα ξενοδοχεία, καταστήματα, γραφεία, διάφορες βιομηχανίες αλλά και μεγάλες κατοικίες.

Τα συστήματα τύπου VRV-VRF εξασφαλίζουν πλήρη αυτονομία ανά ιδιοκτησία και ανά χώρο και καταναλώνουν ενέργεια μόνο για τους χώρους που επιθυμούμε εμείς να θερμάνουμε ή να κλιματίσουμε. Είναι συστήματα υψίστης τεχνολογικής στάθμης και παρέχουν εξαιρετικές συνθήκες θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας. Υπάρχουν πάρα πολλοί συνδυασμοί και εναλλακτικές λύσεις που μπορούν να προταθούν, να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν προσαρμόζοντας ένα σύστημα VRV – VRF στις πραγματικές ανάγκες και απαιτήσεις της κάθε εγκατάστασης και εξασφαλίζοντας ένα εξαιρετικά ποιοτικό σύστημα κλιματισμού (θέρμανση – ψύξη – ζεστό νερό) που συνάμα θα καταναλώνει ελάχιστη ενέργεια.

Μάθετε περισσότερα