Συντήρηση Εγκαταστάσεων Θέρμανσης Λεβήτων

Η συντήρηση του συστήματος λέβητα καυστήρα είναι μια απαραίτητη διαδικασία για την εύρυθμη, οικονομική και ασφαλή λειτουργία της κεντρικής θέρμανσης. Το προσδόκιμο της ζωής του ανεβαίνει με την ετήσια συντήρηση και διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία χωρίς βλάβες και προβλήματα.
Η ρύθμιση καυστήρα γίνεται με ηλεκτρονικό αναλυτή καυσαερίων για την επίτευξη με μεγαλύτερη ακρίβεια της οικονομικής και φιλικής προς το περιβάλλον λειτουργίας.

Οι εργασίες συντήρησης Λέβητα – Καυστήρα που πραγματοποιούνται είναι:

 • Καθαρισμός λέβητα
 • Καθαρισμός καμινάδας ( όπου απαιτείται )
 • Καθαρισμός ή αντικατάσταση μπεκ
 • Καθαρισμός ρύθμιση ηλεκτροδίων
 • Καθαρισμός διασκορπιστήρα
 • Καθαρισμός φωτοαντίστασης

Έλεγχος καλής λειτουργίας  

 • Μετασχηματιστή
 • Αντλίας καυσίμου
 • Ηλεκτρονικού
 • Μοτέρ
 • Αυτόματου πλήρωσης
 • Κυκλοφορητή

Μέτρησεις

 • Θερμοκρασία καυσαερίου
 • Θερμοκρασία χώρου λεβητοστασίου
 • Μονοξείδιο του άνθρακα
 • Οξείδια του αζώτου
 • Οξυγόνο – Διοξείδιο του άνθρακα
 • Ελκυσμός
 • Πίεση αντλίας πετρελαίου
 • Θερμοκρασία νερού λέβητα
 • Εσωτερικός βαθμός απόδοσης

Η συντήρηση του λεβητοστασίου μπορεί να αποτρέψει  βλάβες που προκύπτουν και οι οποίες μπορούν να  υπερκαλύπτουν το κόστος της ετήσιας συντήρησης.

Επικοινωνήστε μαζί μας  για να να επισκεφτούμε το κτίριο σας και να σας δώσουμε  περισσότερες πληροφορίες αλλά και την προσφορά μας .