Υδραυλικά Δίκτυα 

Στη Galanos Energy μελετούμε τις τρέχουσες ανάγκες και τον τρόπο εξυπηρέτησής τους από το υπάρχον δίκτυο και προβαίνουμε στις παρακάτω ενέργειες:

  • Αποξήλωση των παλαιών και μη χρησιμοποιούμενων τμημάτων.
  • Έλεγχο, καθαρισμό και συντήρηση του υδραυλικού εξοπλισμού ελέγχου της υδραυλικής ροής. Αντικαθιστούμε εξαρτήματα παλαιάς τεχνολογίας, τα οποία έχουν υπερβολικές επικαθίσεις, ή έχουν σκουριάσει, ή δημιουργούν πολύ μεγαλύτερες τριβές από αντίστοιχα σύγχρονα υλικά.

  • Καθαρίζουμε το δίκτυο από τα άλατα με σύγχρονα καθαριστικά αλάτων, ή με ηλεκτρολυτικές μεθόδους.

  • Καθαρίζουμε ή αντικαθιστούμε τα φίλτρα νερού, όπου αυτά υπάρχουν.  

  • Καθαρίζουμε κατόπιν αποξήλωσης, τα πτερύγια των αντλιών από τα άλατα και επανατοποθετούμε τις αντλίες.
  • Αντικαθιστούμε τις αντλίες και τους κυκλοφορητές παλαιάς τεχνολογίας με νέους τεχνολογίας inverter.

  • Eγκαθιστούμε βάνες αποκοπής στην προσαγωγή νερού σε μηχανήματα (κυρίως κλιματιστικές μονάδες) τα οποία εποχιακά, ή για κάποια διαστήματα της ημέρας δεν λειτουργούν.

Οι παραπάνω αναφερόμενες επεμβάσεις, είναι αυτές που κατά κανόνα εφαρμόζουμε σε υδραυλικές εγκαταστάσεις κλιματισμού ή θέρμανσης. Είναι αυτονόητο ότι σε κάθε εγκατάσταση υπάρχουν ιδιαιτερότητες, οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την τελική σύνταξη του προγράμματος επεμβάσεων. Πάντα όμως οι δράσεις μας έχουν στόχο την ενεργειακή εξοικονόμηση.

Είναι γεγονός ότι σε κάθε κτήριο, η εξοικονόμηση ενέργειας και η μείωση του λειτουργικού κόστους, μπορεί να αποτελεί για την επιχείρηση ή τον ιδιοκτήτη, από κρίσιμο παράγοντα επιβίωσης της επιχείρησης, μέχρι ρυθμιστικό παράγοντα εξοικονόμησης χρημάτων για μελλοντικές επενδύσεις επεκτάσεων, αναβαθμίσεων ή εκσυγχρονισμού.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ