Υδραυλική Εγκατάσταση

Eίναι εκείνη που εξασφαλίζει την παραλαβή, θέρμανση και διανομή του απαραίτητου για την λειτουργία του κτιρίου κρύου και ζεστού πόσιμου νερού. Η παραλαβή του νερού από το δίκτυο της ΔΕΥΑΔ μπορεί να γίνει με σωλήνα χαλκού, πολυαιθυλενίου, πολυστρωματική αλουμινίου, πολυπροπυλενίου κατάλληλης διατομής. Η διανομή του νερού γίνεται με την αντίστοιχη σε κάθε περίπτωση σωλήνα εντός της κατοικίας εν σειρά ή ακτινικά. Εν σειρά είναι το σύστημα που συνήθως έχουν οι παλιές κατοικίες όπου η σωλήνα οδεύει από την μια κατανάλωση στην άλλη. Ακτινικά είναι το σύστημα όπου χρησιμοποιείται ο κατάλληλος διανομέας και από εκεί ξεκινούν όλες οι αναχωρήσεις των παροχών ύδρευσης

Με πληθώρα επιλογών από τους πιο αξιόπιστους κατασκευαστές προϊόντων, και με τα εξειδικευμένα συνεργεία που διαθέτει μπορεί να παραδώσει έργα που αντέχουν στο χρόνο. Με τα σχέδια της οικοδομής σας θα σας έχουμε μία πρώτη εκτίμηση του κόστους του έργου σας με το κλειδί στο χέρι.

Η εταιρεία μας διαθέτει συνεργείο υδραυλικών το οποίο πληρεί όλες τις νόμιμες προυποθέσεις και κατόπιν αυτοψίας και μελέτης εφαρμογής αναλαμβάνει πάσης φύσεως υδραυλικές εργασίες σε κατοικίες ή επαγγελματικά ακίνητα. 

Επικοινωνήστε μαζί μας