Υπηρεσίες Κατασκευής Η/Μ Εγκαταστάσεων 

Συστημάτων Κλιματισμού

Οικιακές

Image Box text

Επαγγελματικές VRV

Image Box text

Βιομηχανικές

Close Control Units

Θέρμανση

Ενδοδαπέδια

Image Box text

Ηλιακή

Image Box text

Γεωθερμία

Image Box text

Αερισμός – Εξαερισμός Ειδικών Εφαρμογών

Εξαεριστήρας

Αεραγωγός

Αερισμός

Image Box text

Εξαερισμός

Ειδικών Εφαρμογών

Επαγγελματική ψύξη

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

Ηλεκτρολογικά

Ισχυρά

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται:

Φωτισμός, Κίνηση, Ηλεκτρικοί πίνακες και Ηλεκτρικά πεδία.

Ασθενή

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται:

Voice, Data, CCTV, Πυρανίχνευση, Wi-Fi-Internet, Συναγερμοί, Access control. 

Ηλιοθερμικά Συστήματα

Ηλιακοί Συλλέκτες

Image Box text

A title

Image Box text

Ύδρευσης & Αποχέτευσης

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Πεπιεσμένου αέρα

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Πυρασφάλεια

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.