Εξοικονομώ-Αυτονομώ: Νέες διευκρινίσεις σχετικά με τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Από ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στο Help Desk, σχετικά με την επιλεξιμότητα των Φωτοβολταϊκών συστημάτων καθώς και την επίτευξη του ελάχιστου ενεργειακού στόχου και του στόχου για τη χορήγηση ενεργειακού premium στα πλαίσια του Προγράμματος “Εξοικονομώ Αυτονομώ”, διευκρινίζονται τα εξής:

Στον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος προβλέπεται ότι:

  1. H κάλυψη του ελάχιστου ενεργειακού στόχου και του στόχου για τη χορήγηση ενεργειακού premium σε μία αίτηση, πρέπει να επιτυγχάνεται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού σταθμού (παράγρ. 3.1 Ενεργειακός Στόχος – Απαιτήσεις).
  2. Η παρέμβαση 5.A Φωτοβολταϊκό σύστημα, είναι επιλέξιμη εφόσον η κατοικία αναβαθμίζεται με τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (κατηγορίες 1 έως 4) τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Β+, για κτήριο/κτηριακή μονάδα αρχικής ενεργειακής κατάταξης Η έως και Δ, ή Α, για κτήριο/κτηριακή μονάδα αρχικής ενεργειακής κατάταξης Γ (περιορισμός 13 πίνακα 4.1.1).
  3. Η παρέμβαση 5.Β Σύστημα αποθήκευσης ενέργειας, δεν είναι αυτοτελής, αλλά συμπληρωματική της εγκατάστασης νέου Φωτοβολταϊκού σταθμού αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό (ενότητα 3.5.2 Εγκατάσταση τοπικού συστήματος αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (ηλεκτρικοί συσσωρευτές), που παράγεται από Φ/Β).

Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές που εκδίδουν Β’ ΠΕΑ, για τον έλεγχο επίτευξης των παραπάνω στόχων/προϋποθέσεων, πρέπει να υπολογίζουν και την ενεργειακή κλάση στην οποία κατατάσσεται η κατοικία μετά τις παρεμβάσεις, χωρίς όμως να λαμβάνουν υπόψη στους υπολογισμούς την εξοικονόμηση ενέργειας που προκύπτει από το Φωτοβολταϊκό σταθμό. Η ενεργειακή κλάση αυτή, καταγράφεται στο έντυπο  Καταγραφής Παρεμβάσεων – Ολοκλήρωσης Έργου και καταχωρίζεται στο πληροφοριακό σύστημα.

Στα πλαίσια εξακρίβωσης της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος, ο Δικαιούχος (Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ), θα διενεργεί ελέγχους σε συνεργασία με τα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας Βορείου και Νοτίου Ελλάδος του ΥΠΕΝ, και εφόσον δεν επιβεβαιώνεται η επίτευξη των  παραπάνω στόχων θα ενημερώνει τον Ωφελούμενο. Ο Ωφελούμενος σε συνεργασία με τον Β’ Ενεργειακό Επιθεωρητή, θα πρέπει να δώσει τις απαραίτητες διευκρινίσεις ή  / και να προβεί σε εκείνες τις ενέργειες που θα επιβεβαιώσουν την επίτευξη των στόχων της αίτησης.

Πηγή: news.b2green.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Ελλάδα 2.0