Εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων του οίκου DAIKIN σε αποθήκη προϊόντων.