Κατασκευή Δικτύου Ψύξης Δεξαμενών οίνου κατά την διάρκεια επεξεργασίας του σταφυλιού πριν την εμφιάλωση.