Γεωθερμία

Η χρήση της ηλιακής ενεργείας που βρίσκεται αποθηκευμένη στην γη, στα υπόγεια ύδατα καθώς και στον αέρα είναι μια σημαντική συμβολή στην περιβαλλοντική προστασία. Επιπλέον, αντί να πληρώνετε υψηλούς λογαριασμούς εξαιτίας της χρήσης καυσίμων για θέρμανση θα χρησιμοποιείτε μία ανεξάντλητη δωρεάν πηγή ενέργειας: μόνο μία αντλία θερμότητας μπορεί να προσφέρει αυτά τα πλεονεκτήματα. Δεν θα υπάρχουν ρυπογόνες εκπομπές καθώς οι αντλίες θερμότητας ανακτούν το 75% της ενέργειας που απαιτείται για θέρμανση και ζεστό νερό από την ηλιακή ενέργεια- ακόμα και χωρίς ηλιοφάνεια. Το υπόλοιπο ποσοστό καλύπτεται από ηλεκτρική ενέργεια. Διαβάστε Περισσότερα.