ΥΠΕΝ: Παρατάσεις σε προθεσμίες για «Εξοικονομώ» και «Κινούμαι Ηλεκτρικά»

Τι προβλέπουν οι τροποποιήσεις των ΚΥΑ που δημοσιεύθηκαν σχετικά με τα δύο προγράμματα

Με κοινές υπουργικές αποφάσεις παρατείνονται οι προθεσμίες σχετικά με τα προγράμματα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» και «Κινούμαι Ηλεκτρικά».

Συγκεκριμένα, στην πρώτη περίπτωση αποφασίστηκε η τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.Π. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/112232/1033/20.11.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη του προγράμματος ”Εξοικονομώ – Αυτονομώ”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β΄5229), ως κατωτέρω:

Α. Η τρίτη παράγραφος της ενότητας 7.5.3 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος τροποποιείται ως εξής: “Για αιτήσεις σε υπαγωγή, όπου η προθεσμία αποδοχής της απόφασης Υπαγωγής και υπογραφής της δανειακής σύμβασης (όπου απαιτείται), λήγει εντός του διαστήματος από 30/04/2023 έως και 14/06/2023, παρατείνεται αυτοδίκαια ως και τις 15/06/2023, ενώ όπου η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου λήγει εντός του διαστήματος από 15/07/2023 έως και 14/09/2023, παρατείνεται αυτοδίκαια ως και τις 15/09/2023.”

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Α.Π. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/112232/1033/20.11.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ – Αυτονομώ”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β΄5229).

Την σχετική απόφαση υπογράφουν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θ. Σκυλακάκης και ο Αν. Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Ν.Παπαθανάσης.

Όσον αφορά τη δεύτερη περίπτωση προβλέπεται η τροποποίηση του τέταρτου εδαφίου του άρθρου 6 της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/77472/520/ 07.08.2020 κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο Προκήρυξη της Δράσης «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ» (ΦΕΚ Β΄ 3323/07.08.2020), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως εξής:

«Η ολοκλήρωση της δράσης, ήτοι η καταβολή της δημόσιας δαπάνης στους ωφελούμενους/τελικούς αποδέκτες, δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30η Νοεμβρίου 2023, για αιτήσεις των οποίων τα δικαιολογητικά ολοκλήρωσης και καταβολής της ενίσχυσης, όπως αυτά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας, έχουν υποβληθεί στη διαδικτυακή πύλη της Δράσης έως και την 15η Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 23:59 (καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής δικαιολογητικών ολοκλήρωσης)».

Κατά τα λοιπά ισχύει η με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/77472/520/07.08.2020 κοινή υπουργική απόφαση, με τίτλο Προκήρυξη της Δράσης «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ» (ΦΕΚ Β΄ 3323), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ.: ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/106871/930/06.11.2020 (Β΄ 4904) και ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/210/3/02.01.2023 (Β΄ 17) κοινές υπουργικές αποφάσεις.

Τη σχετική απόφαση τροποποίησης υπογράφουν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θ. Σκυλακάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κ. Χατζηδάκης και ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χ. Σταικούρας.

Πηγή: https://www.newmoney.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Ελλάδα 2.0