Συστήματα Καθαρισμού του Αέρα 

Αυτά διακρίνονται σε: 

 • Απλά συστήματα κεντρικού εξαερισμού – αερισμού

  τα οποία περιλαμβάνουν φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες (fan section) απαγωγής του εσωτερικού αέρα και προσαγωγής νωπού εξωτερικού αέρα μέσω μεταλλικών αεραγωγών (κανάλια) και στομίων (περσίδες) απαγωγής και προσαγωγής αέρα.

 • Συστήματα κεντρικού εξαερισμού – αερισμού με φιλτράρισμα του αέρα

  τα οποία περιλαμβάνουν φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες (fan section) απαγωγής του εσωτερικού αέρα και προσαγωγής νωπού εξωτερικού αέρα, μονάδες φίλτρων για το φιλτράρισμα είτε του προσαγώμενου νωπού αέρα είτε και του απαγώμενου από τον εσωτερικό χώρο αέρα, μεταλλικούς αεραγωγούς (κανάλια) και στόμια απαγωγής και προσαγωγής αέρα καθώς και διάφορα χειριστήρια ή αισθητήρες ρύπανσης για τον έλεγχο της λειτουργίας της εγκατάστασης.

Επικοινωνήστε μαζί μας
 • Συστήματα απαγωγής καπναερίων από φούσκα επαγγελματικής κουζίνας εστιατορίου, κουζίνας ξενοδοχείου, ταβέρνας, ψητοπωλείου, πιτσαρίας κτλοι οποίες περιλαμβάνουν ανοξείδωτα υπερτιθέμενα καλύμματα (φούσκα) μονού ή διπλού ρεύματος αέρα, ειδικό φυγοκεντρικό ανεμιστήρα με οπισθοκλινή πτερύγια (κουταλοειδής ανεμιστήρας) κατάλληλο για απαγωγή από χοάνες επαγγελματικής κουζίνας, μεταλλικούς αεραγωγούς καθώς και ειδικά χειριστήρια πολλαπλών ταχυτήτων ή inverter για τον έλεγχο της λειτουργίας τους.

 • Συστήματα κεντρικού εξαερισμού – αερισμού

  με πλήρη διαχείριση και επεξεργασία του αέρα ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε εγκατάστασης (θέρμανση , κλιματισμός, πρόψυξη ή προθέρμανση, free cooling, εναλλαγή θερμότητας προσαγόμενου – απαγόμενου αέρα, ύγρανση ή αφύγρανση, φιλτράρισμα κ.λ.π.).

 • Συστήματα εξαερισμού – αερισμού

  βιομηχανικών εγκαταστάσεων – βιομηχανικός εξαερισμός – αερισμός (συστήματα αποκονίωσης και εξαερισμού με βιομηχανικά φίλτρα, συστήματα αποκονίωσης με διαχωρισμό (φιλτροκυκλώνες/αεροφράκτες), συστήματα διαχείρισης βιομηχανικών αερίων ρύπων.

Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει με υπευθυνότητα τη συντήρηση των εγκαταστάσεων σας αλλά και την αποκατάσταση βλαβών.