Ψύξη Μαγνητικού Τομογράφου

Εγκατάσταση Αερόψυκτου Ψύκτη Daikin με Ενσωματωμένο Ψυχροστάσιο για την Ψύξη και Ομαλή λειτουργία Μαγνητικού Τομογράφου