Εγκαταστάσεις Πυρασφάλειας

Η Galanos energy διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία σε υδραυλικές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, αναλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων και απαιτούμενων υλικών και προϊόντων για να εφαρμόσει σωστά την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας.

Μηχανολόγος μηχανικός αναλαμβάνει να εκπονήσει την μελέτη πυροπροστασίας και των σχεδίων και να κάνει όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για να κατατεθεί και κατόπιν να εγκριθεί η μελέτη από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Εξειδικευμένο προσωπικό θα εφαρμόσει την μελέτη προχωρώντας στην εγκατάσταση των σωληνώσεων του συστήματος πυρόσβεσης που θα καταλήγουν σε καταιονιτήρες (springlers), πυροσβεστικές φωλιές ή σε συνδυασμό και των δύο.

Επίσης, θα εγκαταστήσει την απαραίτητη καλωδίωση και όλα τα υλικά που χρειάζονται (ανιχνευτές, πίνακες , μπουτόν αναγγελίας φωτιάς, σειρήνες, κτλ) για να ολοκληρωθεί το σύστημα πυρανίχνευσης (συμβατικό ή διευθυνσιοδοτούμενο).

Ηλεκτρολόγοι της εταιρείας θα εγκαταστήσουν τον απαραίτητο φωτισμό ασφαλείας και τεχνικοί θα δοκιμάσουν το σύστημα πυρανίχνευσης προκειμένου να ελεγχθεί και να γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις ώστε να τεθεί σε λειτουργία.

Η Galanos Energy θα φροντίσει για την προμήθεια και εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι άριστης ποιότητας και συνοδεύονται από τα απαιτούμενα πιστοποιητικά.

Η εταιρεία μας πριν παραδώσει το δίκτυο πυρόσβεσης για χρήση θα κάνει τις εξής ενέργειες:

  • Έλεγχο όλων των συνδέσεων του δικτύου για τυχόν διαρροές από κατασκευαστικό σφάλμα ή αστοχία υλικού.
  • Έλεγχο της στήριξης των σωληνώσεων του δικτύου.
  • Δοκιμή της εγκατάστασης στην ενδεδειγμένη από τους κανονισμούς πίεση.