Επαγγελματικα και οικιακα εργα

Επαγγελματικά και Οικιακά Έργα τα οποία έχουν ανατεθεί στην εταιρεία μας 

Κατασκευή Καφετέριας 

 Δράμα

Ανακαίνιση Καταστήματος Εστίασης 

Κορμίστα Σερρών

Κλιματισμός Χώρου Γραφείων 

Αγορά Δράμας

Κλιματισμός Αποθήκης Προϊόντων

Δράμα

Κλιματισμός Κτηρίων

ΒΙ.ΠΕ. Δράμας

Κλιματισμός Κτηρίων

ΒΙ.ΠΕ. Δράμας

Κλιματισμός Γραφείων

Αγορά Δράμας 

Ψύξη Μαγνητικού Τομογράφου 

Δράμα

Συγκρότηση Ψυχροστασίου

Αγορά Δράμας

 Συγκρότηση Ψυχροστασίου

Πλατανότοπος 

Κατασκευή Η/Μ Εγκαταστάσεων σε Οπωροπαντοπωλείο

Δράμα

Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση και Κλιματισμός Γραφείου

Δράμα

Εγκατάσταση Κλιματισμού σε Ιατρείο

Δράμα

Εγκατάσταση Κλιματισμού 

ΒΙ.ΠΕ. Δράμας

Εγκατάσταση Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας 

Εξοχή